Улас дотор буряад хэлээр регионууд хоорондын 17-дохи конкурс эхилээ

Ивалгын дасанда мүнөөдэр, апрелиин 21-дэ, Буддын шажанай заншалта Сангхын үргэмжэ доро, мүн тиихэдэ Буряадай толгойлогшын захиргаанай дэмжэлтээр, уласай засагай газарай, тиихэдэ хэблэлэй «Буряад Үнэн» байшангай хабаадалгатайгаар һурагшадай дунда «Эхэ хэлэн-манай баялиг» гэһэн буряад хэлээр урилдаан захалаа.

Улас дотор буряад хэлээр регионууд хоорондын 17-дохи конкурс эхилээ

Дамба Даржа Заяевай нэрэмжэтэ буддын шажанай «Даши Чойнхорлинг» гэһэн дээдэ һургуулиин байшанда энэ урилдаа нээлгын баяр еһолол болоо гээд мэдээсэгдэбэ.

Уласай бүхы аймагуудһаа, тиихэдэ Эрхүүгэй можоһоо болон Забайкалиин хизаарһаа 600 гаран һурагшад энэ конкурсдо хабаадахаяа ерээ.

Заншалта еһоороо, тон эдэбхитэйгээр Хяагтын болон Зэдын аймагууд үхибүүдөө түлөөлнэ. Тэдэ таба-табан командануудаа табяа гээд онсололтой. Ивалгын аймаг энэ жэлдэ 4 команда мэдүүлээ, Сэлэнгын аймаг-гурба, Улаан-Үдэ хото 10 командаяа табяа.

Урилдаан хэдэн шатада үнгэргэгдэхэ, тэрээн бүхэндэ үхибүүд түрэл хэлэеэ хэр һайнаар мэдэхэеэ гэршэлжэ, еһо заншалнуудаа яажа сахиха даабаринуудые дүүргэхэ.

«Эхэ хэлэн-манай баялиг» гэһэн конкурсдо шалгарһн команданууд дипломуудта болон үнэтэ бэлэгүүдтэ хүртэхэ.

Россин буддын шажанай заншалта Сангхын пандито хамбо лама Дамба Аюшеевай эдэбхи үүсхэлээр, мүн тэрэнэй харалта доро тус конкурс эмхидхэгдэн үнгэргэгдэдэг гээд тэмдэглэлтэй.

Версия на русском языке

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Чаты
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Согласен