Цыденов Ивалгын һургуулиие заһабарилха хэрэгые сентябриин 1 болотор дүүргэхэ даабари үгэбэ

Буряадай толгойлогшын уялгануудые дүүргэшэ Алексей Цыденов Ивалга һуурин хүрэжэ, тэндэ хүдэлдэг ори ганса дунда һургуули хараа.

Цыденов Ивалгын һургуулиие заһабарилха хэрэгые сентябриин 1 болотор дүүргэхэ даабари үгэбэ

Энэ эмхи хүүгэдөөр дүүрэнхэй, һурагшадынь хэдэн халаанда һурана. Ивалгын хоердохи дунда һургуулиин нээгдэхэдэ, байдал хубилгагдаха зэргэтэй. Даб дээрээ тэндэ заһабарилгын ажалнууд ябуулагдажа байна.

Буряадай толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ аймагай багшанарай ниитэтэй уулзалгын үедэ, Ивалгын 2-дохи һургуулиие саг болзортонь заһабарилжа, аргаараа 2017 оной сентябриин 1 болотор ажалнууд дүүргэгдэхэ гэжэ мэдээсээ.

Һургуулиие капитальнаар заһабарилха ажалнуудые ябуулха хэрэгэй хамаг эрилтэнүүд дүүргөөтэй гээд мэдээжэ. Бюджет дотор эдэ ажалнуудта 26 миллион түхэриг оруулаатай. Тэрэнь заһабарилгада шэглүүлэгдэнэ, тиихэдэ һургуулиие хангаха хэрэгтэ үшөө 5 миллион түхэриг һомологдоно. Эдэ хүдэлмэринүүдэй дүүргэгдэхэдэ, Ивалгын үхибүүд нэгэ халаанда һурадаг болохо.

Мүнөөдэрэй байдалаар, һуурин дотор хүдэлжэ байһан ори ганса һургуулида 1450 һурагша һурана гээд тэмдэглэлтэй. Харин проектын еһоор, һургуули оройдоол 700 үхибүүдые багтааха арга боломжотой.

Урид Алексей Цыденов Дээдэ-Хэжэнгын һургуули ошожо хараад, тэндэ спортивна заал барилгые дүүргэхэ хэрэгтэ туһалха тухайгаа хэлээ һэн гээд һануулая.

Версия на русском языке

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Согласен