Цыденов эдир дууша Лудуб Очировые уласай омогорхол гээд нэрлээ

Буряадай толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Алексей Цыденов эдир дуушан болон хүгжэмшэн Лудуб Очиров уласай омогорхол болоно гээд мэдүүлбэ.

Цыденов эдир дууша Лудуб Очировые уласай омогорхол гээд нэрлээ

Дуушан Лудуб Очиров, түрэһэнһөө хараа муутай һохоршье һаа, 13-тайдаа «Дебют-2016» гэһэн гаршагтай эдир хүгжэмшэдэй түрүүшын нээмэл конкурсдо гран-при шанда хүртэжэ, ехэ амжалта туйлаа.

Буряадай толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Лудубые гайхамшагта талаантай болон ажамидаралдаа дуратай, Буряадаймнай омогорхол болохо хүн гээшэ гээд хэлэбэ.

Урид Алексей Цыденов улас дотороо тусхай проект нэбтэрүүлхэ тухай дурадхаа һэн гээд һануулая. Тэрээн соо уласаараа омогорхохо бэлигтэйшүүлые болон гайхамшагта байгаалиин үзэгдэлнүүдые оруулхаар байха.

Буряадай толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Буряадайнгаа һүр һүлдые Россидаа болон дэлхэйдэ үргэхэ гол зорилготойб гэжэ тэмдэглээ.

Версия на русском языке

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!