Цыденов ябаган зоной ябаха гарасануудые заһабарилжа, гэрэлтүүлхэ даабари үгэбэ

Буряадай толгойлогшын уялгануудые саг зуура дүүргэгшэ уласай транспортын яаманда даабари үгэхэдөө, харгын аюулнуудай эгээл олоор ушардаг газарнуудые болбосоруулжа, ябаган гарасануудые гэрэлтүүлхэ тухай заабарилаа.

Цыденов ябаган зоной ябаха гарасануудые заһабарилжа, гэрэлтүүлхэ даабари үгэбэ

Буряадта тон олоор харгын-транспортна гэнэ усалнуудай ушардаг 37 ябаган гараса элирүүлэгдээ. Энээнһээ гадна, хүүгэдэй һуралсалай эмхинүүдэй хажууда аварийна 33 участок бии, тэдэнэй 26-ниинь Улаан-Үдэдэ.

Алексей Цыденовай хэлэһээр, харгынуудые ябаган зоной хүндэлэн гарадаг 17 гараса «Аюулгүй болон шанартай харгынууд» гэһэн федеральна программа руу оруулагдажа, бобосоруулагдаха. Үлөөшэ бусад участогуудаар хаягламал программануудые зохеон абажа, баталха хэрэгтэй.

Бүхыдөө ниитэ һуралсалай эмхинүүдэй хажуугаар улас дотор региональна болон нютагай мэдэлэй харгынуудта 1 мянга 104 ябагаар гаталха гарасанууд бии гээд тэмдэглэлтэй. Тэдэнэй 44-ниинь региональна харгынуудта, нютагай харгынуудаар 1 мянга 60 гараса, тиихэдэ Улаан-Үдэдэ -86 –ниинь оршоно.

Версия на русском языке

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Чаты
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Согласен