Цыденов: Президентын дэмжэлтын һайгаар Мүльһэн ордон баригдаха болоо

Буряадай толгойлогшын уялгануудые саг зуура дүүргэгшэ Россин президент Владимир Путинай дэмжэлтын ашаар Улаан-Үдэдэ Мүльһэн ордон заатагүй баригдаха гээд баталба.

Цыденов: Президентын дэмжэлтын һайгаар Мүльһэн ордон баригдаха болоо

Цыденовай хэлэһээр, президентын хэлэһэн бүхы заабаринууд заабол дүүргэгдэхэ заяатай.

ОНФ медиафорумой пленарна зүблөөндэ Буряадһаа сурбалжалагша Россин президентдэ асуудал табихадаа, Буряад орон хадаа хушаатай мүльһэн аренагүй регион болодог, энэ бэрхэшээл хэдэн олон жэлнүүдтэ шиидхэгдэдэггүй гэжэ мэдүүлээ һэн гээд һануулая. Энээндэ Владимир Путин харюусахадаа, Мүльһэн ордон баригдаха, би өөрөө уласай засагта энэ проект бэелүүлгэдэнь туһалхаб гэжэ хэлээ һэн.

Буряадай спортын яаманда тэмдэглэһээр, Россин правительстватай хэдэн жэлэй хэлсэгдэжэ байгаа анханай зохеоһон проектын еһоор, мүльһэн арена Рылеевай гудамжаар оршодог физкультурна-спортивна комплексын дэбисхэртэ түхеэрэгдэхэ еһотой.

Даб дээрээ проект улам болбосоруулагдажа, федеральна зургаанууд руу зүбшэгдэхөөр дурадхагдаха.

Версия на русском языке

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!

Подписывайтесь на наш Яндекс.Эфир! Там найдёте самые интересные видео!

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.Согласен